8 oktober 2016

Waarom Intercultureel Nederland?

In onze huidige multiculturele samenleving komen steeds meer vraagstukken naar voren. Nederland heeft al jaren een grote diversiteit aan culturele achtergronden binnen haar bevolking en door de enorme migrantenstroom in de afgelopen 5 jaar is de diversiteit nog verder toegenomen.

Opdrachtgevers contacteren mij voor diverse vraagstukken:

  • Interculturele communicatie op de werkvloer.
  • Communicatielessen voor nieuwe Nederlanders en statushouders.
  • Intercultureel bewustzijn onder medewerkers.
  • Etc.

Verschillende gebruiken, geloven en opvattingen kunnen leiden tot miscommunicatie en onbegrip. Intercultureel Nederland probeert dit onbegrip om te vormen naar begrip waardoor er een harmonieuze samenwerking kan ontstaan.

Momenteel is Intercultureel Nederland een nieuw project gestart in samenwerking met Baanbrekers om de communicatievaardigheden van statushouders op de werkvloer te verbeteren waardoor hun uitzicht op een baan wordt vergroot.

Heeft u interesse of vragen, neem dan gerust contact met ons op!